Inloggen
Contact

Zware industrie goed op weg met energiebesparing


Foto: CBS

Energie-intensieve bedrijven moeten tussen 2017 en 2020 meer dan 9 petajoule extra energie besparen. Met voorgenomen maatregelen lijkt de zware industrie dit doel te halen volgens minister Wiebes.

Van de 100 PJ extra energiebesparing afgesproken in het Energieakkoord moet de zware industrie 9 PJ voor zijn rekening nemen. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft de plannen van energie-intensieve bedrijven om dit doel te halen onder de loep genomen. Uit die beoordeling blijkt dat de branche 9,7 PJ aan extra besparingsmaatregelen goedgekeurd heeft gekregen. Minister Wiebes meldde 1 mei aan de Tweede Kamer dat deze ‘positieve resultaten bemoedigend zijn en laten zien dat de doelstelling voor 9 PJ binnen bereik blijft’.

Monitoren en sancties
Bij bezuinigingsplannen kan het natuurlijk niet blijven: energie-intensieve bedrijven dienen tot 2020 ook daadwerkelijk 9 PJ extra te besparen. Wiebes zegt de uitvoering van de afspraken te laten monitoren en de Kamer hierover jaarlijks te informeren. De industrie zet zelf een privaat boetesysteem op om te zorgen dat aan de afspraken wordt voldaan. Wiebes haalt in zijn brief aan dat bedrijven onder het gewijzigde Activiteitenbesluit milieubeheer ook een meldplicht krijgen voor energiebesparende maatregelen die ze binnen 5 jaar kunnen terugverdienen.