Inloggen
Contact

Woninggebonden financiering getest in Bergen en Dalfsen


Foto: zijisdemakelaar.nl

Gebouwgebonden financiering van energiebesparende maatregelen moet verduurzaming voor woningeigenaren bereikbaar maken, pleit onder andere Klimaatakkoord-onderhandelaar Diederik Samsom al langer. De gemeenten Bergen en Dalfsen gaan dit met een nieuwe lening uitproberen.

De Woonpas is een initiatief van een groep ondernemers om woningverduurzaming op te schalen. Hierbij wordt samengewerkt met het Erasmus Studiecentrum voor Belastingen van Lokale overheden (ESBL), TNO, BNG Bank en Energiefonds Overijssel. Samen met  de gemeenten Bergen (NH) en Dalfsen als eerste gemeenten in Nederland start De Woonpas op 1 mei 2019 met een pilot om woningeigenaren volledig te ontzorgen bij de verduurzaming van de eigen woning, inclusief een woninggebonden financiering.

Klimaatakkoord
Diederik Samsom van de klimaattafel Gebouwde Omgeving sprak eerder al over de woninggebonden financiering. Dit voorstel is ook in het ontwerp-klimaatakkoord terecht gekomen. Dat betekent nog niet dat deze vorm van financiering breed wordt geaccepteerd. De gemeenten Bergen en Dalfsen nemen nu het voortouw om de woninggebonden financiering te testen. Dit maakt het mogelijk om verduurzaming van woningen voor iedere woningbezitter haalbaar en betaalbaar te maken.

Volledig ontzorgen
“De oplossing combineert een woninggebonden financiering met de volledige ontzorging van de woningeigenaar in de uitvoering van de verduurzaming. De betaalbaarheid wordt geborgd doordat de investering wordt bekostigd uit de besparing op de energielasten. De woningeigenaar kan daarmee verduurzamen zonder hiervoor een bedrag op tafel te hoeven leggen,” zo meldt De Woonpas in een persbericht.