Inloggen
Contact

Uitstel dreigt voor invoering BENG-normen


Foto: Nick Vernij Unsplash.com

De normen voor Bijna Energieneutrale Gebouwen (BENG) kunnen niet per 1 januari 2020 worden ingevoerd omdat de benodigde NTA8800-software niet op tijd beschikbaar komt. Een nieuwe ingangsdatum is nog niet bekend. FedEC reageert verontwaardigd op het dreigende uitstel.

De partners van het Lente-akkoord vroegen tijdens de NTA 8800 Programmaraad van 16 april aan een ambtenaar van Binnenlandse Zaken (BZK) om duidelijkheid te scheppen over de invoering van de BENG-normen. Hij liet weten dat het géén 1 januari 2020 wordt, maar dat over een nieuwe datum nog niets te zeggen is. De datum zal tenminste zes maanden voor inwerkingtreding worden gecommuniceerd. In het traject is zorgvuldigheid het belangrijkst, aldus het Lente-Akkoord.

Probleem eerder onderkend
Bouwend Nederland, NEPROM en NVB-Bouw waren hier al bang voor, zo schreven ze vorig jaar in een brief aan minister Ollongren. De drie partijen vreesden dat de BENG-rekenpakketten te laat beschikbaar zouden komen. Ze vroegen aan de minister om ruim op tijd helderheid te verschaffen over de ingangsdatum van de BENG-eisen. Hierbij zou een periode van tenminste zes maanden zitten tussen beschikbaar komen van de NTA-softwarepakketten en de wettelijke ingangsdatum.

Softwarebouwers
De twee grootste softwarebouwers UNIEC en Enorm (DGMR Software BV en Earth Energie Advies BV) denken dat de NTA 8800-software pas in het vierde kwartaal van 2019 kan worden getest. Op de website van UNIEC 3 staat dat de BENG-software per 1 januari 2020 beschikbaar komt. Dat is te laat gezien de voorwaarde van de zes maanden. Dit wordt ook bevestigd door het ministerie van BZK. De NTA 8800 moet ook nog groen licht krijgen van de ministerraad en de Tweede Kamer.

‘Software tijdig gereed’
Minister Ollongren heeft in februari tijdens een algemeen overleg in de Tweede Kamer gezegd dat het belangrijk is dat de software tijdig gereed is. Volgens haar was dat nog steeds het streven. Een woordvoerder van Ollongren zegt echter dat 1 januari 2020 niet realistisch meer is voor invoering van de BENG-normen. De periode van zes maanden blijft volgens het ministerie gehandhaafd. De woordvoerder verwijst naar de brief die Ollongren in juni naar de Tweede Kamer zal sturen.

Grote tijdsdruk
Het Lente-Akkoord neemt de softwarebouwers niets kwalijk. “De NTA 8800 is een complexe norm die nog regelmatig wordt aangepast, waarbij conceptberekeningen veranderen. De planning van de overheid om deze per 1 januari 2020 van kracht te laten worden heeft geleid tot een grote tijdsdruk op de ontwikkeling van software. Wij verwijten de softwarebouwers dan ook niets.” Volgens het Lente-Akkoord is het duidelijk dat de software niet zes maanden vóór 1 januari 2020 gereed is.

Schade voor energieadviseurs
FedEC, vereniging van energieadviseurs, legt de verantwoordelijkheid voor het irreële tijdspad neer bij het ministerie van Binnenlandse Zaken. “Wanneer BZK meer naar de betrokken partijen had geluisterd had dat een hoop schade gescheeld. Alle betrokkenen hebben aangegeven dat de NTA 8800 meer tijd nodig zou hebben, maar het ministerie gaf aan dat er niet van de datum afgeweken kon worden ,” zegt FedEC-voorzitter Isabelle Sternheim. Ze wijst op de schade voor beginnend adviseurs en opleiders. “Veel beginnend adviseurs is aangeraden om te wachten met een Epa-opleiding tot het derde kwartaal, omdat dan de opleidingen voor de NTA 8800 zouden starten. Als de invoering van de NTA 8800 wordt uitgesteld dan loopt  de hele branche vertraging op. FedEC is natuurlijk wel blij dat er niet gestart gaat worden met een half product."