Inloggen
Contact

RVO wil uw mening over nieuwe database energiegebruik

Houdt u zich als adviseur, installateur of gemeente bezig met energiebesparende maatregelen? Dan is de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) op zoek naar u. De rijksdienst werkt aan een uniforme database over energiegebruik en wil van toekomstige gebruikers weten waar ze behoefte aan hebben.

Energie besparen begint met weten waar energie wordt gebruikt. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland heeft kennisinstituut ISSO ingeschakeld om een uniforme database over energiegebruik op te stellen. Als vervolg op de uitgave Cijfers & Tabellen uit 2007 werkt ISSO aan een overzicht van betrouwbare, gevalideerde kengetallen, legt ISSO in de enquête uit. Deze kengetallen moeten een uniforme basis vormen ‘voor alle initiatieven die rondom de energietransitie en het energieakkoord ontplooid worden’. Er is al veel kennis beschikbaar over energiegebruik, maar deze gegevens zijn versnipperd en niet eenduidig, stelt RVO op haar site.

Input nodig van gebruikers
RVO zoekt niet alleen naar gegevens voor in de database, maar ook naar bedrijven, adviesbureaus en gemeentes die de data zullen gaan gebruiken. ISSO wil de database afstemmen op de behoeften van gebruikers en daar is input voor nodig, legt RVO uit. Dus ben je adviseur, installateur of anderszins professioneel aan het werk met energiebesparende maatregelen? Vul dan de enquête in!