Inloggen
Contact

Ruim helft gemeenten geen zicht op aardgasvrije bouw


Foto: Overmorgen.nl

Hoewel het thema aardgasbouwen bij gemeentes op de agenda staat, ontbreekt het besturen vaak nog aan een overzicht van dergelijke bouwplannen. Onderzoek voor de Staat van de Volkshuisvesting 2018 laat zien dat twee derde van de gemeentes aardgasvrije nieuwbouw niet monitort.

In bijna 40 procent van de Nederlandse gemeenten is een besluit genomen om te kiezen voor volledig aardgasloze nieuwbouw. Twee derde van de gemeentes kan echter niet aangeven of bouwplannen die nog uitgaan van een aardgasaansluiting terug te draaien zijn. Dat concludeert minister Ollongren van Binnenlandse Zaken in een Kamerbrief over het rapport Staat van de Volkshuisvesting 2018.

Geen vinkje voor aardgasvrij
Een van de onderliggende onderzoeksrapporten van de nieuwste Staat van de Volkshuisvesting gaat in op gemeentelijke plannen voor aardgasloze nieuwbouw. Het ministerie heeft onder andere een gemeentelijke nulmeting laten uitvoeren om aardgasloze nieuwbouw in kaart te brengen. Bijna de helft van de gemeenten heeft de enquête voor het onderzoek niet ingevuld (44 procent).

Een belangrijke reden hiervoor is dat lokale besturen moeite hebben om aantallen aan te geven, ‘simpelweg omdat dit (nog) niet wordt gemonitord’, stelt onderzoeksbureau RIGO Research en Advies. “Gebleken is dat zeker niet alle gemeenten de optie ‘aardgasloos’ hebben opgenomen in hun administratieve systemen.”

Meer dan de helft nieuwbouw zonder gasaansluiting
Gemeentes die aardgasvrije bouwplannen wel in het oog hebben, geven aan dat het afgelopen jaar 40 procent van de woningen zonder gasaansluiting is opgeleverd. Meer dan de helft van de nieuwbouw in de toekomst zal gasvrij zijn stelt RIGO Research en Advies, waarbij slechts voor een klein deel van deze bouwplannen al een vergunning is verleend. De meeste (aardgasvrije) winst is dus te halen bij bouwplannen waar nog geen vergunning voor is, stelt het onderzoeksbureau. Gemeenten hebben in ieder geval de markt mee: de bouw kiest “vanuit markttechnisch oogpunt” voor aardgasloze nieuwbouw, aldus het rapport.