Inloggen
Contact

NTA 8800 rekenmethode is beschikbaar

Mocht u hem gemist hebben, de nieuwe rekenmethode voor de energieprestatie van gebouwen is nu beschikbaar. De nieuwe energieprestatienorm is kosteloos beschikbaar in de shop van NEN.

Over de Nederlandse Technische Afspraak 8800, oftewel NTA 8800, is al het nodige geschreven en gesproken op het EPA-adviesplatform. De methodiek die de NEN 7120, Nader Voorschrift en ISSO 75.3 vervangt is nu beschikbaar en kosteloos te downloaden in de NEN Shop. De komende tijd worden studies uitgevoerd op basis van deze versie van de NTA en afhankelijk van de uitkomsten van deze studie kan de energieprestatienorm nog worden aangepast.

Discussie over BENG-eisen
De Programmaraad organiseerde 20 november een congres over de inhoud van de NTA en het implementatietraject. Op dit congres werden ook de concept-BENG-eisen gepresenteerd, waar flinke discussie over ontstond.