Inloggen
Contact

Nijpels breekt lans voor bezuinigende bedrijven


Foto: Rawpixels Pexels.com

Bedrijven moeten weliswaar investeren om energie te besparen, maar dat levert jaarlijks wel 400 miljoen euro op als de energiebesparende maatregel zich in vijf jaar terugverdient. Ondernemers die niet aan deze plicht uit de Wet Milieubeheer voldoen zijn volgens Klimaatakkoord-regisseur Ed Nijpels een dief van hun eigen portemonnee.

Energiebesparing is de beste manier om CO2-uitstoot te verminderen: het kan energieopwekking vermijden en de meeste investeringen verdienen zich binnen twee tot zeven jaar terug. Energiebesparing is een buitengewoon effectieve en kostenefficiënte maatregel. Dat vindt Ed Nijpels, voorzitter van het Klimaatberaad dat aan het onlangs gepresenteerde en doorgerekende concept-Klimaatakkoord werkte. In gesprek met energiebesparingsvakblad Ensoc Magazine breekt Nijpels een lans voor energiebesparing, maar beseft hij dat de (bedrijfs)praktijk wel weerbarstig is.

Ondernemers kennen verplichting niet
Investeren in energiebesparing is misschien wel heel logisch en onder de Wet Milieubeheer zelfs verplicht voor maatregelen die zichzelf in vijf jaar terugverdienen, toch kennen de meeste ondernemers deze eis niet, weet Nijpels. “Ze zijn eigenlijk strafbaar, omdat ze in overtreding zijn als ze zich niet aan de wet houden.” De besparingsverplichting geldt al sinds 1993 maar de handhaving bleef de afgelopen twintig jaar achter, concludeerde de Sociaaleconomische Raad eerder. Volgens Nijpels zijn overheden daar mede schuldig aan.