Inloggen
Contact

Nationale EPA Kwaliteitsdag drukbezocht


Foto: Christel Egberts

De NTA 8800, de kwaliteitsevaluatie van KPMG, de EPA-W-opfriscursus en het EPA-adviesplatform zelf. Dit en meer passeerde de revue op de Nationale EPA Kwaliteitsdag, die tijdens de Renovatiebeurs veel aandacht trok van bouwprofessionals.

De Renovatiebeurs in de Bossche Brabanthallen bood 24 mei het podium aan de Nationale EPA Kwaliteitsdag. Energieadviseurs, bouwbedrijven, installatiedeskundigen en renovatiekenners kwamen in grote getale kennisnemen van de laatste stand van zaken rond EPA-U- en EPA-W-labels. Met het label als stabiel uitgangspunt van de energietransitie kwam zowel de kwaliteitsborging, nieuwe rekensystematiek als de adviseurexpertise betreffende labels aan de orde. Lees hieronder een korte samenvatting van de besproken onderwerpen en vragen uit de zaal.

Evaluatie kwaliteitssysteem utiliteitslabels
De KMPG-evaluatie van het kwaliteitsverbetertraject en -systeem voor EPA-U stond als eerste op de agenda. Kira Beekhuis en Wesley Willemsen liepen toehoorders door de belangrijkste conclusies heen, die het EPA-adviesplatform eerder al met u deelde. Het kwaliteitssysteem wordt positief ervaren door de markt en via interne en externe maatregelen borgt de sector de kwaliteit van utiliteitslabels. Periodieke audits door certificerende instellingen (CI’s) en maatregelen van FedEC en KvINL optimaliseren het kwaliteitssysteem verder, aldus enkele conclusies uit het KPMG-rapport. Het aantal kritieke afwijkingen is ondertussen wel toegenomen, zonder eenduidige oorzaak: zowel interne als externe factoren spelen een rol, waarover hier meer.

Veel gemaakte fouten EPA-W
Kwaliteitsverbetering wordt onder andere geborgd met kennisontwikkeling. Wil van Ophem lichtte de beursbezoekers in over de verplichte EPA-W-opfriscursus. Deze cursus met afsluitende toets is verplicht omdat CI’s in hun rapportages veel gemaakte fouten zien die voor adviseurs gesneden koek zouden moeten zijn, legde Van Ophem uit. “Bijvoorbeeld het maken van aannames zonder bewijslast, of antwoorden van bewoners over isolatie zonder controle invoeren.”

Eén opfriscursus voor iedereen
Opfrissen is noodzakelijk om de vastgestelde basale fouten in de toekomst te voorkomen, betoogde Van Ophem. Maar straft zo’n verplichte cursus niet onterecht serieuze adviseurs? Nee, want de monitoringsrapportage laat zien dat deze fouten niet enkel gemaakt worden door een kleine groep, beantwoordde Van Ophem een vraag uit de zaal. “Dit is een algemeen beeld, dus is gekozen voor één opfriscursus voor iedereen.” Geaccrediteerde opleiders voor de cursus zijn onder meer FedEC, F&B kennispartner in energie en milieu en het EPA Kenniscentrum.

NTA 8800, BENG en EPBD
Kwaliteitsborging van labels gebeurt in een dynamische context, concludeert KPMG in haar evaluatie. Voorbeelden van die dynamiek zijn de nieuwe dan wel veranderende wetten en regels betreffende energielabels. Ed Blankestijn ging tijdens de Nationale EPA Kwaliteitsdag dieper in op de NTA 8800, de nieuwe BENG-eisen en de aangepaste EPBD-richtlijn. Bekend is dat de NTA 8800-methodiek het stokje van de NEN 7120 overneemt en voor de energieprestatie-eisen van bijna energieneutrale gebouwen (BENG) bijna is uitgewerkt. De afgeronde NTA 8800 én validatietool wordt dit najaar dan wel januari 2019 verwacht. Adviseurs krijgen daardoor volgend jaar te maken met onder meer een aangepaste handleiding, opleiding, examinering en EPA-software.

Adviseurs en labels onder de loep
Het energielabel wordt steeds belangrijker, schetste Hugo Breuers aan de toehoorders: “De label C-verplichting voor kantoren wordt wellicht een voorwaarde voor verkoop en verhuur, de Energie-Index is medebepalend voor de huurprijs en de hypotheekrente van woningen. Dat is een goede zaak voor adviseurs. Het betekent ook dat adviseurs meer onder de loep komen te liggen. Daarom dienen we nauw in de gaten te houden dat we met onze labels een kwalitatief product leveren.” Aangezien antwoorden op vragen bindend zijn zodra deze op het EPA-adviesplatform gepubliceerd zijn, “kunnen, nee, dienen alle actieve EPA-W- en EPA-U-adviseurs zich aan te melden”, betoogde Breuers.

Reactiesnelheid EPA-adviesplatform
Zit u met een onduidelijke invoer, een bijzonder pand, of denkt u een gat in de regels gevonden te hebben? Adviseurs met onbeantwoorde vragen moeten de volgende stappen zetten, legde Breuers op de Nationale EPA Kwaliteitsdag uit: “Kijk in de ISSO 75.1 en 82.1 én let op de interpretatie en wijzigingsbesluiten: dat gebeurt nu nog te weinig. Staat het daar niet in, stel dan de vraag op het EPA-adviesplatform en je krijgt antwoord." Het EPA-adviesplatform werkt aan haar reactiesnelheid op vragen, benadrukte Breuers. “Het platform is nog een work in progress: we zetten erop in om zo snel mogelijk vragen te beantwoorden en willen een periodieke mail versturen met alle gestelde vragen waar een inhoudelijke bijdrage op is geleverd.”