Inloggen
Contact

Nationaal plan voor regionale energiestrategieën

Om met de plannen uit het Klimaatakkoord aan de slag te gaan zijn dertig gebieden ingericht waar regionale energiestrategieën worden opgesteld. De plannen van gemeentes en bedrijven, netbeheerders en inwoners moeten samenkomen in een nationaal programma.

Terwijl de planbureaus werken aan de doorrekening van het ontwerp voor het Klimaatakkoord wordt uitvoering van de plannen al voorbereid. Nederland is ingedeeld in dertig regio’s waar lokale overheden (gemeenten, provincies en waterschappen) gaan werken aan het opstellen van Regionale Energiestrategieën. In de plannen worden de lokale mogelijkheden voor energiebesparing (isolatie van woningen en gebouwen bijvoorbeeld), duurzame energie-opwekking en wat dat betekent voor het energienet in kaart gebracht.

Pilotregio’s
De beslissingen die in de dertig regio’s worden genomen moeten samen bijdragen aan de doelen in het Klimaatakkoord en daarom wordt het Nationaal Programma Regionale Energiestrategie (RES) opgericht. De regionale overheden werken in dit programma samen met het Rijk en andere landelijke organisaties om regio’s te ondersteunen bij hun lokale energiestrategie. Op de site over RES kunnen partijen lessen trekken uit vijf pilotregio’s die al met hun duurzaamheidsplan aan de slag zijn gegaan.