Inloggen
Contact

Loket verplichte rapportage energiebesparing open


Foto: Pixabay.com

125.000 bedrijven en instellingen moeten voor 1 juli doorgeven welke energiebesparende maatregelen ze nemen. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft onlangs een e-loket geopend voor deze informatieplicht.

Alle bedrijven die per jaar vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas(equivalent) verbruiken hebben de plicht om hun energiebesparende maatregelen te rapporteren. Deze informatieplicht is in het leven geroepen om energiebesparing bij bedrijven meer te stimuleren. Ondernemers kunnen de energiebesparende maatregelen doorgeven via het zogeheten e-loket om te voldoen aan de informatieplicht voor energiebesparing, zo meldt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), onderdeel van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Loket voor informatieplicht
RVO meldde vorige week dat het e-loket voor de informatieplicht is opengesteld, maar het loket was al vanaf 28 februari beschikbaar. De deadline voor het indienen van de rapportages  is 1 juli 2019. Ondernemers hebben dus nog ruim drie maanden om hun energiebesparende maatregelen door te geven. Ze kunnen daarbij de lijsten met erkende maatregelen raadplegen. Deze lijsten bevatten voor 19 bedrijfstakken energiebesparende maatregelen die zichzelf binnen vijf jaar terugverdienen. De lijsten zijn geactualiseerd met nieuwe maatregelen en zijn op 5 maart gepubliceerd.

Tips aan ondernemers
RVO raadt ondernemers aan om zich goed voor te bereiden op de informatieplicht voor energiebesparing. Het agentschap geeft diverse tips, zoals het bekijken van een introductiefilm en het gebruiken van het stappenplan. Met het stappenplan kunnen ze controleren of hun bedrijf of instelling aan de informatieplicht energiebesparing moet voldoen en om te bepalen welke erkende maatregelen gelden voor de eigen bedrijfstak. Als er voor het bedrijf of instelling geen erkende maatregelenlijst bestaat moeten ondernemers op een rij zetten welke energiebesparende maatregelen ze hebben genomen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder.