Inloggen
Contact

Kosteneffectief gasvrij met labelsprong


Foto: Reimarkt-Enschede.nl

Van het aardgas af gaan kan tegen zo laag mogelijke maatschappelijke kosten door eerst zoveel mogelijk energie te besparen in gebouwen. Dat laat een regionale casestudy zien van het Planbureau voor de Leefomgeving in Drechtsteden als Dordrecht, Papendrecht en Zwijndrecht.

Hoe zijn gebouwen 15 jaar eerder duurzaam te maken dan wat het Rijk van gemeenten vraagt? In de nieuwe studie ‘ Technisch en economisch potentieel voor een aardgasvrije gebouwde omgeving in de regio Drechtsteden’ gaat het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) dieper op deze vraag in. Met haar eigen open source VESTA MAIS-model zette het onderzoeksinstituut het energiegebruik en de CO2-uitstoot van Drechtse gebouwen af tegen het potentieel en kosten van gebouwmaatregelen en gebiedsmaatregelen.

A+ of hoger
Duidelijk werd uit het onderzoek dat om tegen zo laag mogelijke maatschappelijke kosten het aardgasgebruik met 85 procent terug te dringen, eerst de warmtevraag stevig omlaag moet. Dat vereist dat de helft van de woningen in de Drechtsteden label A+ of hoger heeft. Nu is dat nog 4 procent. Het onderzoek laat zien dat veel woningen, glastuinbouw en utiliteitsgebouwen in het gebied nog een D, E, F, of label G dragen (41 procent).

Lage maatschappelijke kosten, maar niet rendabel
Om de labelsprongen in de Drechtsteden te maken is een fikse investering nodig, maar energiebesparende maatregelen als isolatie leveren wel een lagere energierekening op en kunnen verwarming met lage temperaturen in bepaalde gevallen mogelijk maken. De maatschappelijke kosten voor deze labelsprongen liggen daarmee lager dan in andere scenario’s die het PBL voor de Drechtsteden becijfert. Lage maatschappelijke kosten betekent echter niet dat dit besparende scenario rendabel is voor eindgebruikers: daar zou extra ondersteuning vanuit de overheid voor nodig zijn, volgens het PBL.

Lagere belasting, hogere subsidies
Met bestaand beleid zouden eindgebruikers rendabel 29 procent minder aardgas kunnen gebruiken in 2035 dan in 2015 door energie te besparen en alternatieve verwarmingsmethoden te gebruiken. Een indicatief pakket van beleidsinstrumenten, met onder andere een lagere stroom- en aardgasbelasting en subsidies tot 40 procent van de duurste maatregelen, kan dit uitbouwen tot rendabel 85 procent aardgasreductie. Eindgebruikers zouden dan rendabel ruim 2 miljard kunnen investeren om aardgasvrij te worden.

Meer weten over de labelsprongen en de noodzaak van energiebesparing voor aardgasvrije Drechtsteden? Lees hier de casestudy van het PBL ‘Technisch en economisch potentieel voor een aardgasvrije gebouwde omgeving in de regio Drechtsteden’.