Inloggen
Contact

Energiebesparing stokt door besluiteloos beleid


Foto: Gerrit Vermeulen Unsplash.com

Voor het derde jaar op rij is de wereldwijde energiebesparing afgenomen. Volgens het Internationaal Energieagentschap is de afname van 1,9 procent onder andere te verklaren doordat er weinig vooruitgang wordt geboekt met nieuwe regelgeving of strengere handhaving.

Vorig jaar was internationaal gemiddeld 1,3 procent minder energie-eenheid nodig per eenheid bruto nationaal product. Dat was in 2015 nog 3 procent, het jaar erop 2,5 procent en in 2017 gemiddeld 1,9 procent. De wereldwijde energiebesparing zwakt daarmee al drie jaar af, concludeert het Internationaal Energieagentschap en dat is van belang voor milieubeleid zoals het Klimaatakkoord. Besparen op energiegebruik levert immers internationaal de grootste bijdrage aan minder CO2-uitstoot.

Bezuinigingsbeleid staat stil
De reden dat er wereldwijd minder bezuinigd wordt op energiegebruik is niet eenduidig, maar de IEA wijst onder andere naar klimaatbeleid. Vorig jaar is volgens het agentschap weinig vooruitgang geboekt met nieuwe regelgeving of strengere handhaving voor energiebesparing. Voor ongeveer een derde van al het finale energiegebruik bestaan verplichte bezuinigingsstandaarden en –codes. Daar is nauwelijks iets aan veranderd in de afgelopen jaren.

Doelen energiegebruik niet bijgesteld
Het IEA stelt dat een groter bereik en impact van besparingsafspraken een belangrijk middel is om energiegebruik efficiënter te maken. Beleidsinstrumenten om besparing aan te moedigen worden ook weinig vernieuwd of uitgebreid volgens het agentschap. Veel landen stellen besparingsdoelen op voor energiebedrijven, maar de helft van deze doelen zijn sinds 2014 niet veranderd of aangescherpt.

Besparing ondergeschoven kind in klimaatakkoord
Door economische groei, met name in opkomende economieën, zal energiebesparing verder onder druk komen te liggen, voorspelt het IEA. Overheden moeten volgens het agentschap alle beleidsinstrumenten inzetten die ze hebben om deze trend te keren. Energiebesparing is volgens ondernemersorganisatie voor de technologische industrie FME het ondergeschoven kind in het concept-Klimaatakkoord, meldde Ensoc.nl eerder. FME-voorzitter Ineke Dezentjé wijst bijvoorbeeld op Project 625 dat voor 2025 verwacht met frictieloze magneetkoppelingen 625 megaton gebruik te besparen in onder andere elektromotoren en warmtewisselaars.