Inloggen
Contact

Energie-investeringsaftrek voor waterstof en elektrificatie


Foto: Votob.nl

De Energie-investeringsaftrek (EIA) biedt dit jaar fiscaal voordeel aan ondernemers die geld steken in de energietransitie. Met een nieuw hoofdstuk in de Energielijst stimuleert de rijksoverheid elektrificatie en het gebruik van waterstof.

Dit jaar is er 147 miljoen euro gereserveerd voor de fiscale EIA-maatregel. Daar hoort voor het eerst ook fiscaal voordeel bij voor bedrijven die investeren in elektrificatie en waterstof, meldt RVO eind vorig jaar. Van het geld dat naar technieken gaan die op de Energielijst van de EIA staan, mogen bedrijven 45 procent aftrekken van de fiscale winst. Dat kan nu bijvoorbeeld voor de lokale productie van waterstof met elektrolyse en bijmenging van aardgas. De EIA kan ook ingezet worden om CO2-afvang en -opslag goedkoper te maken.

Isolatie en warmtepompen
Andere nieuwe maatregelen op de Energielijst zijn isolatie voor bestaande procesinstallaties in de industrie en warmtepompen in de gebouwde omgeving. RVO legt op haar site uit dat investeringen in geïsoleerde procesinstallaties gedeeltelijk fiscaal aftrekbaar zijn omdat de industrie daarmee veel energie kan besparen. Om de industrie verder te verduurzamen richt de EIA zich vanaf 2019 verder op de opslag van hernieuwbare warmte en elektriciteit en is er bijvoorbeeld een techniek opgenomen die automatisch productie-installaties van fabrieken aan en uit kan zetten. Daarmee kan het net beter de grillige opwek van duurzame energie opvangen.