Inloggen
Contact

Corporatiekoepel pleit voor goedkopere warmte


Foto: Renovatief.com

Warmtebedrijven bieden huishoudens nog onvoldoende goedkope warmte aan, vindt Aedes-voorzitter Marnix Norder. De koepel van woningcorporaties denkt binnen drie jaar 200.000 van haar huurwoningen aan te kunnen sluiten op een warmtenet, wat de tarieven zou moeten drukken.

Een lager tarief voor warmte als alternatief voor aardgas maakt warmteprojecten financieel haalbaarder, maar daarvoor moeten wel grote aantallen woningen aangesloten worden op dergelijke warmte. In het concept-Klimaatakkoord is daarvoor de Startmotor bedacht, een plan dat de warmtetransitie moet aanjagen. Bouwbedrijven, netbeheerders en gemeenten hebben de ambitie uitgesproken om 100.000 woningen aardgasvrij of geschikt voor duurzamere warmte te maken tot en met 2022. Het kabinet heeft 500 miljoen euro toegezegd aan subsidies en belastingvoordelen.

Landelijk kader warmtenetten
Woningcorporaties beheren zo’n 2,4 miljoen huurwoningen en zijn daarom een belangrijk onderdeel van de Startmotor. Als corporaties op grote schaal woningen aansluiten op warmtenetten, zou de prijs van warmte moeten dalen zoals in de Startmotor afgesproken. Dat gebeurt vooralsnog echter niet, stelt Aedes-voorzitter Marnix Norder in gesprek met ANP. De warmtebedrijven laten nu nog steken liggen, vindt de voorzitter, wat volgens hem de overstap van aardgas naar alternatieve warmtebronnen bemoeilijkt. Norder wil daarom dat de bedrijven in een landelijk kader werken aan lagere warmtetarieven.

Meer weten over warmte en EPA-W? Lees op Fluxenergie.nl over de zorgen van Aedes voor te hoge warmteprijzen of lees hier meer EPA-W-nieuws!