Inloggen
Contact

Corporatie richt zich op isolatie en zonne-PV

Corporaties verduurzamen de komende jaren vooral door woningen te isoleren en zonnepanelen te installeren volgens een meerderheid onder 132 bestuurders en managers bevraagd in de Corporatie Survey. Iets minder dan 50 procent wil zich richten op een gemiddeld B-label voor de corporatiewoningen.

De huursector is een van de startmotoren voor de energietransitie, staat in het ontwerp van het Klimaatakkoord te lezen. De koepel van woningcorporaties Aedes wil met technische, bouwende en beherende partijen in 2019 tot en met 2022 minimaal 100.000 woningen aardgasvrij (of klaar voor aardgasvrij) maken, bovenop de afspraken uit het Energieakkoord. Hoe denken de mensen bij deze corporaties eigenlijk over de duurzame plannen? Adviesbureau Finance Ideas zet in haar meest recente Corporatie Survey duurzaamheid centraal en 132 bestuurders en managers bevraagd.

Woonlastenneutraliteit Klimaatakkoord belangrijk
De ambitie voor 100.000 extra aardgasvrije corporatiewoningen staat voor het gros van de bestuurders en managers in de Corporatie Survey niet voorop. Waar 17 procent het idee van de huursector als startmotor het belangrijkste aspect uit het ontwerpakkoord vindt, zet 49 procent woonlastenneutraliteit voorop en vindt 26 procent vooral de gemeentelijke regierol in de warmtetransitie van belang.

Duurzame plannen
De bevraagde leidinggevenden richten hun duurzame plannen de komende jaren voornamelijk op isolatie (81 procent) en zonnepanelen (57 procent), laat de survey verder zien. Alle woningen gemiddeld op label B staat bij bijna de helft van de bestuurders en managers op de agenda (49 procent). De deelnemers aan het onderzoek mochten maximaal drie duurzame maatregelen kiezen bij deze vraag. Isolatie gebeurt vooral in de bestaande schil en als na-isolatie (70 procent) en zonnepanelen moeten de belangrijkste bron van hernieuwbare energie worden voor corporatiewoningen (90 procent).

Spijt van Nul op de Meter
De Corporatie Survey wil ook weten welke duurzame maatregelen kunnen rekenen op steun of juist worden betreurd. Opvallend is dat 57 procent van de bestuurders en managers verwacht spijt te hebben van Nul op de Meter-renovaties. Mogelijk heeft dit te maken met de zorgen onder respondenten om verduurzaming financieel rond te krijgen: 37 procent zegt de business case moeilijk rond te krijgen. Desondanks zijn steeds meer corporatieleidinggevenden geïnteresseerd in renovatie en energiebesparende maatregelen.