Inloggen
Contact

BZK steekt miljoenen in labels en besparingsfonds


Foto: Kennisbank.Samsung.airco.com


Het ministerie van Binnenlandse Zaken zet 30 miljoen euro opzij voor energielabels en 40 miljoen euro voor het Nationaal Energiebespaarfonds. In een toelichting op de Voorjaarsnota zijn deze financiële plannen te lezen.

Om het doel uit het regeerakkoord van 2 megaton minder CO2-uitstoot in de gebouwde omgeving te halen, wordt ingezet op gebouwgebonden financiering van verduurzaming. Leningen aan VvE’s zijn daar een vorm van, is in een toelichting op de Voorjaarsnota 2018 te lezen. De eerste rapportage van het kabinet over de begrotingsuitvoering dit jaar werd 28 mei met de Tweede Kamer gedeeld. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) voegt in 2018, 2019 en 2020 40 miljoen euro toe voor deze VvE-leningen aan het Nationaal Energiebespaarfonds (NEF).

30 miljoen euro voor energielabels
Energielabels komen ook aan bod in de toelichting op de Voorjaarsnota. BZK stelt 30 miljoen euro in de periode 2018 tot 2022 in te zetten voor “het vanuit Europa verplichte energielabel voor woningen (en andere gebouwen)”. De zogeheten verticale toelichting op de Voorjaarsnota belicht ook nog de ombouw van laag- naar hoogcalorisch gas en de derving van aardgasbaten, stelde Energeia eerder. Deze toelichting geeft de begrotingen weer “van budgettaire veranderingen die zich hebben voorgedaan in de uitgaven en niet-belastingontvangsten sinds de Ontwerpbegroting 2018”.